Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 
 
 
 
     
 

NİÇİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ?

  1. “Biz niçin varız?” sorusuna verdiğimiz cevap bunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü eğer biz öğrenciler için var isek, onların öğrenmelerini  sağlamak için çalışmalarımızın merkezine onları yerleştirmek işin gereği olmalıdır.

  2. 21. yüz yılda artık ezberci eğitim, amaçsız eğitim, araştırmayan,  sorgulamayan, yorumlamayan eğitim verilemez. Yeni bir bin yıla girdiğimiz bu yıllardan itibaren artık hedefleri belli, yaptığı işi bilen, öğrendiğini sorgulayan, düşünen , yorumlayan, araştıran, bilgiye ulaşmayı bilen, öğrendiği bilgilerle yeni bilgiler üreten bireyler yetiştirmek okulların, öğretmenlerin asli görevi olmalıdır.

  3. Öğrenci Merkezli Eğitim (ÖME) ile öğrencinin “Öğrenmeyi öğrenmesi” kaçınılmaz bir olgudur.

Okulların ortak  stratejileri:

Strateji 1: Bütün öğrenciler öğrenebilir.

Amaç 1 : Tüm öğrencilerin başarısını artırmak. Başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak. (Burada “Tam Öğrenme”  hedeflenmektedir.)

 Strateji 2 Öğrenci merkezli eğitim, okulumuzun (?) hedeflediği bir eğitim sistemidir.

Amaç 2: Her öğrenciyi “Başarılı Öğrenci” olarak kabul etmek ve okulda başarılı öğrencilerin nicelik ve niteliklerini geliştirmek.

madde işareti

Niçin Öğrenci Merkezli Eğitim?

madde işareti

21. yüz yılı yakalamak için.

madde işareti

Çağdaş bir eğitim anlayışıyla geleceğe bakmak için.

madde işareti

Tam öğrenmeyi sağlamak için.

madde işareti

Yeni bin yılda yeni eğitim yaklaşımlarıyla ülkemiz insanlarını Atatürk’ün gösterdiği hedefe, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için.

madde işareti

Başarılı öğrenci özelliklerini, “tüm öğrenciler öğrenebilir.” bakışından hareketle tüm öğrencilere yaygınlaştırmak için.

madde işareti

Sürekli bir gelişim, değişim ve başarı ortamı yakalamak için.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM NEDİR?

            ÖME, okulda, derslikte, bahçede yani tüm öğrenme, uygulama ortamlarında her etkinliğin, her çalışmanın odağına öğrenciyi yerleştirmek ve her çalışmayı öğrencinin eğitimi, öğrenmeyi öğrenmesi için düzenlemektir.

            Artık yeni yüzyılda “Öğretmen Merkezli Eğitim”  yerine  “Öğrenci Merkezli Eğitim”  dediğimiz çağdaş  eğitim sistemi gelmiştir.

            Bu sistemde  planlamadan başlayarak  eğitim-öğretim ortamının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesine kadar tüm etkinlikler ve çalışmaların merkezinde öğrenci bulunmaktadır. Hedef açık ve nettir: Öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi. Yani düşünen, yorumlayan, araştıran, inceleyen, irdeleyen, sorgulayan, neyi niçin ve nasıl öğrendiğini bilen, kendisine, ailesine ve insanlığa yararı dokunan, üretken bireyler yetiştirmek.

           Çünkü ÖME bilimsel ve akılcı bir eğitim sistemidir. Çağdaş eğitim bilimcilerden B.Bloum başta olmak üzere İ.Alıcıgüzel, H.Ensari, İ.Erdoğan, H.Taymaz, J.Dewey, Z.Bursalıoğlu, A.Açıkalın ve onlarcası son eserlerinde bu sistemi ön plana çıkartmaktadırlar.

            MEB Eğitm Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) da son 4-5 yıldır çıkardığı kitap, broşür ve öğretmen kılavuzlarında  ÖME’yi ve Tam Öğrenmeyi eğitim sistemimiz için kaçınılmaz olarak öne çıkartmaktadır.

            Öğrenci Merkezli Eğitim,  en kısa sürede özümsenip yaşama geçirilmesi gereken bir sistem olarak karşımızda bulunmaktadır.

 Kamil TÜRKOĞLU / Emekli Okulu Müdürü

 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007