Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 
 
 
 
     
 

Nasıl Bir Öğretmenim?

Sevgili  Öğretmenim,

        Aşağıdaki, 50 soruluk öğretmen kriterlerini kendinize uygulayın ve kendi kendinizi değerlendirin.

        Elde edeceğiniz puan ile eğitime katkınızı sorgulayın...

  ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME  SORULARI

 S.No:

Değerlendirme Soruları

A Sütunu

  B    Sütunu 

C Sütunu

Hayır /  Hiçbir zaman 
(1 puan)
 Genellikle  / Zaman   zaman 
 (2 puan) 
Sürekli   / Her zaman  (3 puan)

1

Ders planlarını yapıyor musunuz?

1

2

3

2

Ders planlarını imzalıyor ve okul   müdürüne imzalatıyor musunuz? 

1

2

3

3

Planları  gerçekten inandığınız için mi yapıyorsunuz?

1

2

3

4

Planlı çalışmaya inanıyor ve eğitim-öğretim  çalışmalarını güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş planlarla  mı yapıyorsunuz?

1

2

3

5

Ders işleme başarınızı yeterli görüyor musunuz?

1

2

3

6

Öğrenci Merkezli Eğitime inanıyor musunuz?

1

2

3

7

Ders işlerken araç – gereç (Tepegöz, VCD, TV  ve diğerleri)  kullanıyor musunuz?

1

2

3

8

Bilgisayarı eğitimin hizmetinde kullanıyor musunuz?

1

2

3

9

Öğrenme etkinliğini beş duyuya yönelik bir uygulama içinde yapıyor musunuz?

1

2

3

10

Öğrenciler arasında bireysel farklılıkları dikkate alıyor musunuz?

1

2

3

11

Yavaş ve geç öğrenen öğrencilere destek olup, onlara öğrenmeleri için yeterli zamanı tanıyor musunuz?

1

2

3

12

Her öğrencinin öğrenme tarzının ve öğrenme hızının değişik, farklı olduğunun farkında mısınız?

1

2

3

13

Yazılı ve testlerin dışında küçük sınavcıklar yaparak kendinizi ve sınıfınızı sorguluyor musunuz? 

1

2

3

14

Tam Öğrenme nedir, nasıl gerçekleştirilir, biliyor ve uyguluyor musunuz?

1

2

3

15

Ölçme ve değerlendirmeyi bilimsel olarak uyguluyor musunuz?

1

2

3

16

Başarısız öğrencilerle özel olarak çalışıyor ve onlarla yakından ilgileniyor musunuz?

1

2

3

17

Başarısızlık durumunda, "neden - niçin - nasıl yapmalı ?" diye kendinizi sorguluyor musunuz?

1

2

3

18

Öğrenciyi bir kişilik olarak kabul ediyor, önemsiyor ve onu dinliyor musunuz?

1

2

3

19

Öğrencilerinize, onları sevdiğinizi ve her birinin çok özel insanlar olduğunu hissettirebiliyor musunuz?

1

2

3

20

Nöbet görevinizi tam olarak yapıyor musunuz?

1

2

3

21

Nöbet göreviniz için  "Eğitimin bir parçası olarak algılıyor ve  yapıyorum." diyebiliyor musunuz?

1

2

3

22

Nöbet  dışında olumlu – olumsuz öğrenci davranışlarına karşı ilgili misiniz?

1

2

3

23

Eğitimde (7 x 24) ilkesine inanıyor musunuz? (Öğretmen, haftanın 7 günü, 24 saati öğretmen olarak soluk almalı ve öğretmen olarak yaşamalıdır.)

1

2

3

24

Sosyal etkinliklerin, eğitimin  önemli bir parçası olarak  görüyor ve ona göre çalışıyor musunuz?

1

2

3

25

Sosyal etkinliklerde kendinizi etkili buluyor musunuz?

1

2

3

26

"İletişim, eğitimin şah damarıdır." sözüne katılıyor musunuz?

1

2

3

27

Okul toplumunu önemsiyor ve kendinizi onun bir parçası olarak görüyor musunuz?

1

2

3

28

Öğrencilerin hep olumlu yönlerini ele alarak ve öne çıkartarak,  kendi olumsuz davranışlarının farkına varmasını ve düzeltmesini  sağlıyor musunuz?

1

2

3

29

İletişimde empatiyi biliyor ve kullanıyor musunuz?

1

2

3

30

Yeniliklere ve değişimlere açık mısınız?

1

2

3

31

Yenilikleri ve değişimleri takip ediyor musunuz?

1

2

3

32

Branşınız ile ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz?

1

2

3

33

Teknolojiyi (bilgisayar + projeksiyon + tepegöz + VCD + CD-ROM + …vb.-çevrenizde olanları) eğitimde kullanıyor musunuz?

1

2

3

34

Okulunuzu benimsiyor, sahipleniyor ve koruyor musunuz?

1

2

3

35

Okul Toplumu ile ilişkilerinizi geliştiriyor, kendinizi onların bir parçası olarak görüyor musunuz?

1

2

3

36

Okulunuzla GURUR duyuyor musunuz?

1

2

3

37

Ekip ruhuna inanıyor musunuz? (Bir elin nesi var, iki elin sesi var.)  (Ekip ya da takım çalışmasına katkınız, kişisel potansiyelinize uygun mu?)

1

2

3

38

Öğrencilerin işbirliği içinde birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olabildiklerini ve bunda da çok etkili olduklarını biliyor musunuz?

1

2

3

39

Zümre arkadaşlarınızla iletişiminiz ve uyumunuz sizce olması gereken gibi mi?

1

2

3

40

Branşınız ve zümrenizle ilgili iş ve işlemleri zamanında yapıp okul yönetimine onaylatıyor musunuz?

1

2

3

41

Sınıfınız ve öğrencilerinizle  ilgili iş ve işlemleri zamanında yapıyor musunuz?

1

2

3

42

Öğrenci problemleriyle ilgilenerek çözmeye  çalışıyor musunuz?

1

2

3

43

Problemler karşısında panikliyor musunuz?

1

2

3

44

Kendinize ve ailenize zaman ayırıyor musunuz?

1

2

3

45

Eğlence, gezi, okuma ve komşuluk vb. ilişkileriniz sizce olumlu mudur?

1

2

3

46

İş arkadaşlarınızla okul dışı iletişiminiz var mı?

1

2

3

47

Yaşamayı, yaşamdan zevk almayı biliyor ve çevrenize neşe katıyor musunuz?

1

2

3

48

  Mutlu bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

1

2

3

49

  Sizce, iyi bir öğretmen misiniz?

1

2

3

50

Şimdi seçme şansı verilse, tekrar öğretmen olmayı ister miydiniz?

1

2

3

 T  O  P  L  A  M 

 

 

 

 G E N E L  T O P L A M

 

DEĞERLENDİRME

50 - 75    Puan:    Kendinize ve öğrencilere bir iyilik yapın, öğretmenlik dışında yeni bir iş bulun.  Siz öğretmenlik yapmamalısınız. Sonuç:  Çok   kötüsünüz.
76 - 100  Puan :Çok çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Çok kitap okumalısınız. Mesleki eserleri sürekli takip etmelisiniz. Hizmet içi kurslara katılmalısınız. Kıdemli öğretmenlerle iletişime geçmelisiniz. Sonuç:  Vasatsınız.
101 - 120 Puan:Eğitim alanında çıkmış kitapları okumalı ve hizmet içi eğitime katılmalısınız. Zirveye çıkmak için daha çok çabalamalı, mükem-melliyetçi çizgiye doğru yönelmelisiniz.  Vizyonunuzu belirlemeli ve onu elde etmek için çalışmalısınız.Sonuç:    İyi ama,  daha iyi olabilirsiniz.
121 - 135 Puan: Çok iyisiniz. Mesleğinizin zirvesinde-siniz. Okullarımıza sizin gibi öğretmenler lazım. Sonuç:   Çok iyisiniz
136 - 150 Puan: Milyonlarca alkış. Sonuç:  Ha-ri-ka-sı-nız. 
Kamil TÜRKOĞLU /Emekli Okul Müdürü
kamilturkoglu@hotmail.com
 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007