Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 Ziyaretçi Sayısı:
 
 

 

  ÇOKLU ZEKA YENİ YAKLAŞIM

         Çoklu zeka kuramı, Prof. Howard Gardner'in 1980'li yıllarda, hasar görmüş beyinler
üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve bu farklı
bölümlerin her birinin farklı işlevlere sahip  olduğu tespitinde bulunarak ortaya koyduğu bir ku-
ramdır.   Beynin hasar gören  kısmı dışındaki  diğer bölümlerin görevine devam ettiğini tespit
eden Prof.H.Gardner, o güne değin beyinle ilgili bilinen ve söylenenlerin aksine,
beynin fonksiyonları üzerine yeni tanımlamalarda bulundu. Beyin çok yapılıdır, her bölümün
görevi değişiktir; ancak bölümler arasında müthiş bir iletişim trafiği, bilgi akımı vardır.
         Beynin bölümleri arasındaki iletişim ne kadar yoğun olursa insanın hafızası da o denli
büyümekte, çeşitlenmekte ve gelişmektedir. ...>>>

  SINIF YÖNETİMİ:
     Sevgili öğretmenim, lütfen bu sunuları başından sonuna kadar bir kaç  defa -aralıklarla- izleyiniz...
  Eğitimde Sınıf Yönetimi...(Sunu)  >>>                 Sınıfta Disiplin...  >>>      
  Sınıfta iletişim... >>>              Tam Öğrenme >>>                  Tam Öğrenme(Sunu) >>> 
  Soru Sormak   >>>                   Tam Öğrenme-Görsellik... >>>
      SİHİRLİ DEĞNEK: Her Öğretmenin SEVGİ dolu yüreği sihirli değneğidir...
ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 
 I-DUYUSAL KAYIT  Çevreden gelen uyarıcılar öğrencinin duyu organlarını etkiler. Örneğin, sınıftaki öğretmenin sesi kitaptaki sözcükler, tepegöz ya da slayt projektörle yapılan...  >>>

  NİTELİKLİ ÖĞRETMEN:   

Çağdaş Öğretmen Profili   Araştırmadan elde edil..   >>>

                           Nitelikli Öğretmen Öğretmenlik mesleği ... >>>

                                                      Öğretmen Yeterlikleri  Bu bölümde öğret.. >>>

          Ben Nasıl Bir Öğretmenim?.. >>>  

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (Rubrik): Performans Değerlendirme Ölçekleri ile öğrencilerin her ders için  kendilerinden  beklenen perform..   >>>
  ÖĞRENME PİRAMİDİ Çoklu Zeka kuramına göre... >>>
  NİÇİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM? * * “Biz niçin varız?” sorusuna verdiğimiz   cevap bunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü  eğer biz öğrenciler için var isek, onların öğrenmelerini  sağlamak için çalışmalarımızın merkezine onla... >>>
  TEKNOLOJİNİN EĞİTİMDE  KULLANILMASI      * Eğitim ve teknoloji  deyince aklımıza ilkönce bilgisayar ve diğer eğitimde kullanılabilen teknolojik araç-gereçler gelmektedir. Bunları  şöyle sıralayabiliriz:  1.Bilgisayar,  2.Projeksiyon,      3.Tepegöz...     >>>
  ÖĞRETMENİN, EĞİTİM DURUMUNDA DİKKAT EDECEĞİ GENEL KURALLAR:
 Bir şeyi iyi öğretebilmek için, öğretilecek olan  konuların bilinmesinin yanı sıra, öğretmeyi de bilmek   gerekir. özellikle öğretmeyi  meslek ... >>>
  GÖRSEL TASARIM: ....   >>>
 
                               "Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür!.."
     
                                                                                                                                                                                            
Çağdaş Eğitim©2007-2023
Tasarım: Kamil TÜRKOĞLU